Ομάδα

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Athena Research & Information

Χρήσιμες και Καινοτόμες Τεχνολογίες Πληροφορικής σε όλα τα πεδία της Ανθρώπινης Δραστηριότητας

Η αποστολή του ΕΚ Αθηνά είναι η διεξαγωγή εξαιρετικής έρευνας στην Πληροφορική και τις Υπολογιστικές Επιστήμες, για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και τοπικών προκλήσεων με την παραγωγή τεχνολογικών αποτελεσμάτων με όφελος για άλλες επιστήμες, τη βιομηχανία και την κοινωνία ευρύτερα.

Το ΕΚ Αθηνά, για πάνω από 25 χρόνια, διατηρεί ένα ζωηρό ήθος καινοτομίας αναπτύσσοντας προηγμένες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες, και καλλιεργώντας συνέργειες μεταξύ των κόσμων της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Έχει ιδρύσει 5 τεχνοβλαστούς και υποστηρίζει τρία cluster επιχειρήσεων.

Το πλαίσιο δράσης του ΕΚ Αθηνά περιλαμβάνει όλες τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Στο ευρύ αυτό φάσμα περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές της πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, η ρομποτική και οι αυτοματισμοί, η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες δικτύων και ψηφιακών επικοινωνιών, η μοντελοποίηση συστημάτων και διεργασιών. Οι Υπολογιστικές Επιστήμες αποτελούν σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνοντας θέματα που αναφύονται από άλλες επιστήμες, όπως η Γλωσσολογία, η Αρχαιολογία, η Μηχανική, η Ιατρική, η Βιολογία, το Περιβάλλον, το Διάστημα, αλλά και από τις Τέχνες.

Η κύρια αξία του ΕΚ Αθηνά έγκειται στην βαθιά γνώση και την εκτενή εμπειρία των 350 και πλέον ερευνητών και λοιπών στελεχών του. Η εκτέλεση άνω των 300 εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων τα τελευταία 5 χρόνια και η δημοσίευση περίπου 1000 επιστημονικών εργασιών την ίδια περίοδο είναι μερικά από τα επιτεύγματα.

Ινστιτούτα & Μονάδες

Το ΕΚ Αθηνά δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Πάτρα και Ξάνθη, και αποτελείται από 3 Ινστιτούτα και 5 Μονάδες.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ).

ΜΟΝΑΔΕΣ: Corallia – Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών, Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων (ΜΟΔΙΑΠ), Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης (ΡΑΑ), Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (ΠΕΔΙΤΕ), Μονάδα Φαρμακοπληροφορικής

Το ΙΕΛ

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) είναι κέντρο αριστείας στη διεπιστημονική έρευνα στους τομείς της γλωσσικής τεχνολογίας, των ψηφιακών διεπαφών και της πολιτιστικής τεχνολογίας. Οι κύριοι ερευνητικοί άξονες στους οποίους δραστηριοποιείται είναι:

  • Γλωσσική Ανάπτυξη και Αξιολόγηση
  • Επεξεργασία Ενσώματης Γλώσσας
  • Επεξεργασία Πολύγλωσσου Περιεχομένου
  • Επεξεργασία Πολυμέσων
  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
  • Τεχνολογία Φωνής και Μουσικής
  • Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας
  • Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση
  • Ψηφιακές Πολιτιστικές Συλλογές

Mentor

Mentor in culture & heritage

Η Mentor δραστηριοποιείται στην πολιτιστική διαχείριση (Mentor in Culture) και τον ακαδημαϊκό τουρισμό/study abroad (Mentor in Greece). Η αποστολή της εταιρείας είναι διττή. Από τη μία, η αξιοποίηση του υλικού και άυλου πολιτιστικού αποθέματος και κληρονομιάς της Ελλάδας. Από την άλλη, η έρευνα και ανάδειξη του αρχαίου και σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και φιλοσοφίας στο εξωτερικό, μέσω του σχεδιασμού και παροχής βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, με δυνατότητα απόκτησης ακαδημαϊκών μονάδων (credits).

Η εταιρεία αποτελείται από διαχειριστές πολιτιστικής κληρονομιάς, academic program developers, marketing experts, επικοινωνιολόγους, social media specialists, διερμηνείς, μεταφραστές, web developers και designers, οι οποίοι πλαισιώνονται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων καθηγητών, ξεναγών κ.ά. Τέλος, οι μέχρι στιγμής στρατηγικές συνεργασίες της Mentor περιλαμβάνουν την Ελευσίνα 2021 / Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το Hellenic American University & College, το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά“, το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος, κ.ά.

CITE

Η Communications & Information Technologies Experts Α.Ε.   (CITE) είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2007 και δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με κύριο αντικείμενο όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός συστήματος λογισμικού, όπως ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, δοκιμή και ανάπτυξη, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποστήριξη και διαχείριση. Επιπλέον δραστηριοποιείται σε περιφερειακούς τομείς όπως ασφάλεια, τεχνοοικονομική ανάλυση, υποστήριξη δημόσιων διαγωνισμών, κλπ.


H CITE σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις με τεχνολογίες αιχμής για υποδομές νέφους (cloud computing), ανάλυση δεδομένων, ανεύρεση πληροφορίας, διαχείριση δεδομένων, ειδικευμένα εργαλεία προσομοίωσης και μοντελοποίησης, συνδέοντας τις τεχνολογίες αιχμής με τη γραμμή παραγωγής ενός συστήματος.


Βασικό επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της εταιρίας αποτελεί η κάλυψη απόλυτα εξειδικευμένων αναγκών, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων, εταιριών και φορέων, στο πλαίσιο έργων ή λοιπών δραστηριοτήτων τους. Με αυτή την προσέγγιση, η CITE, υποστηριζόμενη από την τεκμηριωμένη και μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών και συνεργατών της, έχει μέχρι σήμερα προσελκύσει σημαντικούς πελάτες, με ισχυρή παρουσία στους τομείς ενδιαφέροντός της.


Η CITE είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO9001:2008 ως προς την διαχείριση και εκτέλεση εργασιών.

Copyright 2019 - PROS-Eleusis

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, φόρτωση (download), μετάφραση, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Pros-Eleusis. Τα δικαιώματα κάθε φωτογραφίας και βίντεο του παρόντος διαδικτυακού τόπου που αποτελούν μέρος της Φωτογραφικής συλλογής καθώς και των άρθρων στις Ιστορίες της Ελευσίνας ανήκουν στα πρόσωπα ή/και φορείς που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην αντίστοιχη περιγραφή (λεζάντα) και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Cookies Policy