Οι Στόχοι

Συγκεκριμένα, η στόχευση του Pros-Eleusis διαμορφώνεται σε τρεις άξονες και συνάδει με την εθνική στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα του τουρισμού:

1. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος για την περιφέρεια της Ελλάδας με κεντρικό πυλώνα την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας: Το Pros-Eleusis υιοθετεί την εμπειριοκεντρική προσέγγιση του οικομουσείου για την πόλη της Ελευσίνας, μίας υποβαθμισμένης τουριστικά περιοχής έως τώρα, η οποία προβλέπεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες έως και το 2021. Αυτή η προσέγγιση δύναται να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάδειξη και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Ελευσίνας, αλλά και κάθε περιοχής που θα την υιοθετήσει, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμισή του.

2. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών των επιχειρήσεων τουρισμού και πολιτισμού με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ): Διαχρονικά, οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων τουρισμού και πολιτισμού εξελίσσονται για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και στα μέσα τα οποία προσφέρονται προς διάθεση.

3. Μεταφορά τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς στις επιχειρήσεις και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα

Copyright 2019 - PROS-Eleusis

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, φόρτωση (download), μετάφραση, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Pros-Eleusis. Τα δικαιώματα κάθε φωτογραφίας και βίντεο του παρόντος διαδικτυακού τόπου που αποτελούν μέρος της Φωτογραφικής συλλογής καθώς και των άρθρων στις Ιστορίες της Ελευσίνας ανήκουν στα πρόσωπα ή/και φορείς που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην αντίστοιχη περιγραφή (λεζάντα) και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Cookies Policy