Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Athena Research & Information

Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα με αποκλειστικό προσανατολισμό τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της Πληροφορικής. Διεξάγει υψηλής ποιότητας Έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή Καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών. 

Ένα ευρύ φάσμα τομέων ορίζει το πλαίσιο δράσης του:

• μεγάλα δίκτυα και βάσεις δεδομένων,

• ενσωματωμένα συστήματα, 

• επεξεργασία δεδομένων/πληροφορίας/γλώσσας/γνώσης, 

• αυτοματισμοί & ρομποτική,

• τεχνητή νοημοσύνη, 

• επεξεργασία, τεκμηρίωση και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου από όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Το Ε.Κ. «Αθηνά» επενδύει στη διεπιστημονικότητα, καθώς ασχολείται και με προβλήματα που αναφύονται από άλλες επιστήμες, όπως η Γλωσσολογία, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Βιολογία, το Περιβάλλον και το Διάστημα, αλλά και από κοινωνικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, αειφόρος ανάπτυξη, κοινωνικός αποκλεισμός, καθολική πρόσβαση στην πληροφορία κ.ά.

Πέραν της έρευνας, θεμελιώδη πυλώνα της αποστολής του Ε.Κ. «Αθηνά» αποτελεί η Καινοτομία: η συνύπαρξη στο Κέντρο Ερευνητικών Ινστιτούτων, Τεχνοβλαστών και σχημάτων υποστήριξης Συστάδων Επιχειρήσεων Τεχνολογίας δημιουργεί ένα γόνιμο οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, αναπτύσσονται οι αναγκαίες επωφελείς συνεργασίες που απαιτούνται για την μεταφορά των κατάλληλων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά και την κοινωνία.

Σημαντική δραστηριότητα του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι επίσης η υλοποίηση και λειτουργία ερευνητικών ψηφιακών υποδομών με εθνική ή και διεθνή εμβέλεια. Οι υποδομές αυτές προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην ερευνητική κοινότητα, υποστηρίζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανοικτή επιστήμη και επιτρέπουν πρόσβαση σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να καινοτομήσουν με βάση την πρωτόγνωρη εργαστηριακή ισχύ που αυτές οι συνεργατικές υποδομές παρέχουν.

Το όραμα του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι επομένως να υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών, και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα.

Η διεθνής αναγνώριση που απολαμβάνει το Κέντρο στο ρόλο αυτό πηγάζει από τη μοναδική δεξαμενή δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας που διατηρεί το εξειδικευμένο προσωπικό του το οποίο αριθμεί περίπου 40 μόνιμους ερευνητές, 350 συνεργαζόμενους ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς υποτρόφους, και έμπειρα διοικητικά στελέχη.

Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν την κύρια έκφραση της στρατηγικής του Ε.Κ. «Αθηνά» και των αξιών της ερευνητικής και καινοτομικής του δράσης:

• Ερευνητικός σχεδιασμός που προσανατολίζεται σε προκλήσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σημαντικό αντίκτυπο (διαδικτυακή προσβασιμότητα ΑμεΑ, εκπαιδευτικές εφαρμογές, δημόσιες υπηρεσίες πρόσβασης σε και επεξεργασίας δεδομένων κ.ά.). 

• Μεταφορά τεχνολογίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, στοχεύοντας ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο. 

• Ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού που βασίζεται στον εντοπισμό και την υποστήριξη ταλαντούχων νέων ανθρώπων. 

• Συνεργασίες με εταιρείες, κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικές/περιφερειακές αρχές, καθώς και διεθνείς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

• Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την δημιουργία ή τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Με έντονη δραστηριότητα σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το Ε.Κ. «Αθηνά» λειτουργεί εδώ και 26 χρόνια σε τρεις Ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Ξάνθη) και εφαρμόζει τη στρατηγική του μέσα από τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και τις Μονάδες του. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων για την Έρευνα και την Καινοτομία και σε σχετικές πρωτοβουλίες ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων.

Το Ε.Κ. «Αθηνά» έχει να επιδείξει μοναδικά στοιχεία Αριστείας 

• Πάνω από 400 έργα Έρευνας και Ανάπτυξης τα τελευταία 8 χρόνια 

• Ιδρυτική συμμετοχή σε 2 μεγάλες διεθνείς ερευνητικές υποδομές 

• Διεθνούς επιπέδου τεχνολογικές πλατφόρμες σε ενσωματωμένα συστήματα, ψηφιακά αποθετήρια, γλωσσικές τεχνολογίες, βάσεις δεδομένων, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος. 

• Διαδικτυακές υπηρεσίες στους τομείς δράσης του με χιλιάδες ενεργούς ωφελούμενους καθημερινά.

• 3 συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (clusters) έντασης γνώσης και διεθνή αναγνώριση της αριστείας στη διαχείρισή τους. 

• 4 ενεργούς και 2 υπό διαμόρφωση τεχνοβλαστούς. 

• Υψηλόβαθμη συμμετοχή στις σημαντικότερες διεθνείς ενώσεις και πρωτοβουλίες των τομέων δράσης του. 

Το Ε.Κ. «Αθηνά» αποτελείται από 3 Ινστιτούτα και 5 Μονάδες: 

Ερευνητικά Ινστιτούτα 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου // ΙΕΛ

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων // ΙΝΒΙΣ

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων  // ΙΠΣΥ

Μονάδες 

Corallia – Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών

Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων // ΜΟΔΙΑΠ

Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης ΡΑΑ

Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών // ΠΕΔΙΤΕ

Μονάδα Φαρμακοπληροφορικής

Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι ΝΠΙΔ που δρα υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο με βάση το Πρότυπο ISO 9001:2008. Το ΣΔΠ καλύπτει ένα εύρος πεδίων που περιλαμβάνει τη Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Λογισμικού, την Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος κ.ά.

Copyright 2019 - PROS-Eleusis

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, φόρτωση (download), μετάφραση, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Pros-Eleusis. Τα δικαιώματα κάθε φωτογραφίας και βίντεο του παρόντος διαδικτυακού τόπου που αποτελούν μέρος της Φωτογραφικής συλλογής καθώς και των άρθρων στις Ιστορίες της Ελευσίνας ανήκουν στα πρόσωπα ή/και φορείς που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην αντίστοιχη περιγραφή (λεζάντα) και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Cookies Policy