Οικομουσείο Ελευσίνας

Το Pros-Eleusis είναι ένα σύγχρονο οικομουσείο/εφαρμογή (application) με στόχο τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής/τουριστικής εμπειρίας στην Ελευσίνα.

Γνωρίστε την Ελευσίνα μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων της.

Scroll Down >

Το έργο


Με αφορμή το ξέσπασμα της κρίσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο –βασισμένος σε μελέτες, δημόσια fora και διαβουλεύσεις– από τον οποίο προέκυψε η ανάδειξη του ευρύτερου τομέα του τουρισμού σε βασικό πυλώνα για την οικονομική ανέλιξη της χώρας.


Πρόοδος έργου
8/2018 M01
9/2018 M02
10/2018 M03
11/2018 M04
01/2019 M07
02/2019 M08
03/2019 M09

Εναρκτήρια συνάντηση έργου στην Ελευσίνα.

Δημιουργία ιστοσελίδας.

Ανάγκες χρηστών και προδιαγραφές.

Ανάγκες χρηστών και προδιαγραφές.

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λογισμικού.

Σχεδιασμός Οικομουσείου Ελευσίνας.

Πρόσφατα άρθρα